× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

W.Sz.S. im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Pracownia Neurologiczna - Szpital

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Pracownie inne

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pozostałe usługi pomocnicze

Zakres świadczonych usług:

  • Neurologia


Adres

(0-42)-714-45-00 716


Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1